adowanie strony... prosz czeka!Jeli strona nie chce si zaadowa kliknij Tutaj
 
 
 
 
  FORUM@INFOKOLEJ.PL   INFOKOLEJ.PL   M.INFOKOLEJ.PL   FB.COM/INFOKOLEJ


Poprzedni temat :: Nastpny temat
Regulamin forum
Autor Wiadomo

Naczelnik Pe:Mczyzna
Administrator


Doczy: 10 Lis 2005
Skd: Polska

PostWysany: 16-02-2006, 20:45   Regulamin forum Odpowiedz z cytatem

REGULAMIN FORUM

1. Na Forum zabrania si

1.1 Umieszczania treci obraliwych lub oszczerczych wzgldem innych osb. Dotyczy to w szczeglnoci:
a) wypowiedzi skierowanych do innych uytkownikw,
b) wypowiedzi naruszajcych dobra osobiste innych osb.

1.2 Umieszczania treci oglnie przyjtych za wulgarne, przez co rozumie si:
a) nieprzyzwoite sownictwo,
b) pornografi,
c) przemoc i treci przeraajce, etc.

1.3 Umieszczania treci niezgodnych z polskim prawem (nieujtych ww. punktach).

1.4 Wykorzystywania PW do rozsyania masowej korespondencji o charakterze reklamowym (tzw. spam).

1.5 Umieszczania reklam, z wyjtkiem:
a) sytuacji, gdy kto aktywnie poszukuje informacji na dany temat - wtedy w odpowiedzi mona zareklamowa serwis, firm, aukcj etc.
b) wypadkw uzgodnionych z Administracj Forum.

1.6 Powysze ustalenia stosuj si do treci tj.: sw, obrazkw, filmw, nagra dwikowych etc. i dotycz:
a) wypowiedzi uytkownika na Forum oraz wszelkich pl w profilu pozostawionych do jego dyspozycji: pseudonim, podpis, emblemat etc.,
b) podawanych przez uytkownika odnonikw do innych stron internetowych.

2. Uytkownik zobowizany jest dba o porzdek na Forum, w tym celu powinien

2.1 Unika zakadania wtkw dotyczcych tematw wielokrotnie ju omwionych lub kwestii uznawanych na Forum za oczywiste.

2.2 Unika powielania istniejcych tematw. Przed zaoeniem tematu dotyczcego jakiego aktualnego zagadnienia sprawd na kilku ostatnich stronach w danym dziale, czy topik na ten temat nie zosta ju zaoony.

2.3 Nowe wtki zakada w odpowiednich dziaach. Kady z dziaw ma opis okrelajcy jego tematyk. Jeeli nie masz pewnoci, ktry dzia jest najodpowiedniejszy dla twojego tematu, umie go tam, gdzie wedug Ciebie pasuje najlepiej - ewentualnie zostanie przeniesiony przez Moderatora.

2.4 Powstrzymywa si przed umieszczaniem podobnych tematw lub postw w kilku miejscach jednoczenie. Takie postpowanie jest postrzegane jako zamiecanie Forum. Jeeli wracasz do jakiego zagadnienia, dopisz si w swoim poprzednim topiku, w ktrym bya o tym mowa, zamiast zakada nowy.

2.5 Wtki tytuowa konkretnie, w sposb mwicy w skrcie o tym, czego dotycz - czyli nie: "Problem", "Help!", "Pilne!" etc. Pamitaj, e nadajc tematowi konkretny tytu, uatwiasz innym korzystanie z Forum i jednoczenie zwikszasz swoje szanse na uzyskanie odpowiedzi.

2.6 Unika zamieszczania w danym wtku kilku swoich postw z rzdu - jeeli pojawia si potrzeba dopisania czego do wysanego ju posta, naley skorzysta z opcji "edycja" (ikona w pocie).

2.7 Unika zbaczania z gwnego tematu wtku, ze szczeglnym uwzgldnieniem osobistej wymiany zda, sprawy prywatne naley zaatwia przez PW, e-mail, komunikatory etc.

2.8 Powstrzymywa si od nadmiernego wyraania dezaprobaty z powodu tematu wtku, poziomu czyjej wypowiedzi etc. Jeeli uwaasz, e ktry post narusza regulamin lub prowokuje do tego innych, proponujemy zgosi go Administratorowi lub Moderatorowi.

2.9 Powstrzymywa si od zamieszczania postw, ktre nic nie wnosz do dyskusji, np. o treci "lol", "te miaem taki problem", "zgadzam si z przedmwc", "nie wiem jak Ci pomc", etc. oraz postw bdcych wycznie powtrzeniem informacji podanych ju w wtku przez innego uytkownika Forum. Niedozwolone jest umieszczanie postw o treci "Byo!", "Szukaj!" bez podania pytajcemu dokadniejszych wskazwek np. linka do tematu, w ktrym dane zagadnienie byo omawiane.

2.10 Kieruj si zasad uprzejmoci stosujc dobre obyczaje. Przez szacunek dla innych, uzyskasz poszanowanie dla siebie. Traktuj innych tak, jakby chcia by traktowany przez nich.

3. Kary i ograniczenia

3.1 Posty i topiki niezgodne z Regulaminem bd usuwane lub ich tre bdzie modyfikowana przez Moderatorw.

a) Moderator moe te:
- zmodyfikowa tytu topiku uytkownika na logiczniejszy;
- sygnowa swoje poprawki przy ingerencji w tre posta;
- zada od uytkownika zmiany treci jego postu;
- usun post niechlujnie napisany (np. bdy ortograficzne i gramatyczne);
- usun post odbiegajcy od tematu lub niewnoszcy nic do dyskusji;
- wystosowa ostrzeenie publiczne na Forum lub na PW;
- zablokowa czasowo topik do momentu wyjanienia wtpliwoci;

b) Autor zablokowanego topiku ma prawo:
- poprosi na PW Moderatora o podanie motyww decyzji i ewentualnie - wycofanie jej;
- dopiero wtedy, w razie rnicy zda, uytkownik ma prawo do interwencji u Administratora;
- Moderator moe zweryfikowa swoj decyzj samodzielnie lub po konsultacji z Administratorem, kadorazowo podajc powody weryfikacji.
Decyzja Moderatora jest w tym wypadku niepodwaalna.

3.2 Uytkownicy nagminnie amicy Regulamin, netykiet i ignorujcy upomnienia Moderatorw powinni liczy si z otrzymaniem ostrzeenia lub z zablokowaniem dostpu do Forum. Take jednorazowe przewinienia (np. obraliwe posty na PW czy posty lub topiki, zmierzajce do skcenia uytkownikw) uznane przez ktrego z Administratorw lub Moderatorw za cikie mog skutkowa tym samym bez uprzedniego upomnienia czy ostrzeenia.
a) Zablokowanie dostpu do Forum (zwane banem) moe mie nastpujcy charakter:
- czasowo okrelony - konto uytkownika zostanie zablokowane lub otrzyma on zakaz pisania na Forum lub/oraz na SB na czas okrelony. Po upywie tego czasu konto zostanie odblokowane;
- czasowo nieokrelony - konto uytkownika zostanie zablokowane na czas bliej nikomu nieznany;
- stay - konto zostanie zablokowane na zawsze bd usunite z bazy Forum;
- zakaz pisania na Forum lub/oraz na SB przez pewien czas.
b) Niezalenie od czasu trwania bana, a stosownie do przewinie uytkownika i moliwoci technicznych, konto moe by zablokowane - uytkownik nie bdzie mg zalogowa si ze swoim nickiem, ale bdzie mg przeglda Forum lub zaoy nowe konto.
c) Stosownie do charakteru bana i przewinienia uytkownika kade jego nowe konto bdzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, e waciciel jest osob niepodan.
d) Decyzj o ukaraniu podejmuje Administrator na podstawie:
- decyzji wasnej lub konsultowanej z Moderatorem;
- wniosku Moderatora;
- wniosku Uytkownika, pozytywnie zweryfikowanego przez Moderatora.

3.3 OSTRZEENIA
a) Ostrzeenia przyznawane s za:
- nieprzestrzeganie Regulaminu,
- brak reakcji na uwagi Adminw i Moderatorw,
- pisanie bezproduktywne tj. nabijanie liczby postw,
- chamskie odzywki,
- publikowanie treci prywatnych wiadomoci bez zgody autora,
- nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania,
- robienie oglnego zamtu na Forum,
- robienie baaganu w tematach.
b) Ostrzeenia s przyznawane za czn ilo wykrocze w danym pocie. Oznacza to, e w skrajnych przypadkach, za zamanie kilku punktw regulaminu mona otrzyma do 6 ostrzee.
c) Otrzymanie 6 ostrzee rwnoznaczne jest z otrzymaniem bana.
d) Informacja o liczbie przyznanych ostrzee widnieje pod danymi uytkownika, poniej avatara.
e) Ostrzeenia mog by anulowane po miesicu nienagannego zachowania, jednak nie wszystkie od razu, a kade dokadnie po miesicu od ich wystawienia.
f) Otrzymany ban po 6 ostrzeeniach nie moe by zdjty przed upywem 3 miesicy.
g) Odwoania mona pisa tylko do osoby, ktra przyznaa ostrzeenie danemu uytkownikowi.
h) Dopiero w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi, uytkownik moe zgosi to Administracji. Decyzja Administracji Forum jest ostateczna i nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

4. Dalsze postanowienia

4.1 Na pocztku korzystania z Forum warto zapozna si z opisem FAQ i bbcode, aby zorientowa si m.in. jak formatowa czcionk czy zamieszcza obrazki etc.

4.2 Przeczytaj opisy dziaw i zapoznaj si z najwaniejszymi zagadnieniami omawianymi na Forum przez przejrzenie przyklejonych tematw w poszczeglnych dziaach. Pomoe Ci to zorientowa si w zasadach Forum i unikn wielu niepotrzebnych problemw.

4.3 W przypadku, gdy nie moesz znale swojego tematu czy posta, uyj opcji "znajd wszystkie posty" - by moe zosta on przeniesiony do innego dziau. Jeeli nie moesz danego tematu znale na licie swoich postw, najpewniej zosta on usunity. W takiej sytuacji nie zakadaj ponownie identycznego tematu, a zwaszcza nie zakadaj tematu "dlaczego post X zosta usunity?"; zamiast tego zastanw si, czy nie narusza on Regulaminu. Moesz te poprosi o pomoc kogo z Moderatorw.

4.4 Nie umieszczaj w postach duych obrazkw lub dugich linkw, powodujcych "rozjedanie" si Forum. Maksymalna szeroko wstawianych obrazkw to 560 pikseli, do wikszych obrazkw naley podawa linki. Przy podawaniu bardzo dugich linkw wskazane jest stosowanie tekstu zastpczego (bbcode).

4.5 Z opcji "cytuj" (ikona w pocie, ktry chcesz zacytowa) korzystaj z rozsdkiem, skracajc dugie posty tak, aby zostawi tylko ten fragment, do ktrego bezporednio odnosi si odpowied. Wskazane jest te sprawdzenie, czy przez pomyk nie przypisuje si czyich sw innej osobie.

4.6 Nie stosuj nieuzasadnionego formatowania czcionki: nie pogrubiaj caego tekstu (pogrubienie stosuje si dla wybranych, wanych fragmentw tekstu) i nie pisz wielkimi literami (w Internecie oznacza to krzyk). Jeeli nie wiesz, co oznaczaj stosowane w postach skrty typu IMHO, LOL, ROTFL, AFAIR, BTW, RTFM, skorzystaj z wyszukiwarki internetowej, aby si dowiedzie, co to s akronimy. Nie naduywaj ww. skrtw.

4.7 Staraj si pisa poprawn polszczyzn. Przed wysaniem posta sprawd, czy nie ma w nim bdw ortograficznych, interpunkcyjnych lub literwek. Jeeli zobaczysz bdy ju po umieszczeniu wiadomoci na Forum, uyj opcji "edycja", eby je poprawi. Posty zawierajce race bdy ortograficzne lub napisane cakowicie niezrozumiale mog by usuwane z Forum przez Moderatorw.

4.9 Nie krytykuj i nie podwaaj autorytetu Administratorw i Moderatorw w kwestiach regulaminowych. Jest to prosta droga do opuszczenia Forum.

4.10 Regulamin niniejszy nie ma charakteru ostatecznego. Bdzie w miar potrzeb zmieniany lub uzupeniany za pomoc przyklejonych tematw bd ogosze zamieszczanych w dziale "Administracja Forum -> Sprawy techniczne". Wskazane jest sprawdzanie co jaki czas, czy w wymienionych dziaach pojawiy si nowe topiki administracyjne.

4.11 Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialnoci za treci umieszczane na Forum przez uytkownikw. Uytkownik ma prawo do modyfikowania treci swoich postw, nie ma jednak prawa da od Administracji Forum usunicia swoich postw, bowiem decyzja o umieszczeniu ich na Forum jest traktowana jako rwnoznaczna z decyzj przeznaczenia ich do uytku publicznego.

4.12 Osoby, ktrych dobra osobiste w jakikolwiek sposb zostay naruszone przez wypowiedzi uytkownikw Forum, proszone s o kontakt z Administracj pod adresem e-mail forum@infokolej.pl. Wskazane obraliwe lub nieprawdziwe treci zostan niezwocznie usunite z Forum.

5. Reklama na Forum - ustalenia dodatkowe

5.1 Przedstawiciele firm, serwisw, osoby fizyczne, chccy nawiza wspprac z Forum i zamieci baner reklamowy na stronie gwnej Forum powinni kontaktowa si z Administratorem pod adresem e-mail forum@infokolej.pl.

6. Tajemnica dziennikarska

6.1 Administracja Forum posiada legitymacje prasowe i podlega ustawie Prawo prasowe.

6.2 Dziennikarz ma prawny obowizek zachowania w tajemnicy danych umoliwiajcych identyfikacj autora materiau prasowego, listu do redakcji lub innego materiau o tym charakterze, jak rwnie innych osb udzielajcych informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeeli osoby te zastrzegy nieujawnianie powyszych danych.

6.3 Tajemnica dziennikarska wcza dziennikarza do katalogu osb, ktre mog by przesuchiwane co do faktw objtych tajemnic tylko wtedy, gdy jest to niezbdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a okoliczno nie moe by ustalona na podstawie innego dowodu. Z tajemnicy dziennikarskiej moe zwolni jedynie sd.

(Art. 15 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe)

7. Sownik terminw

7.1 GO - osoba niezarejestrowana na Forum. Moe czyta tematy i korzysta z wyszukiwarki Forum.

7.2 UYTKOWNIK (user) - osoba zarejestrowana na Forum. Moe zakada nowe topiki, odpowiada w istniejcych, gosowa w ankietach i zakada wasne, edytowa, poprzez opcj "zmie", swoje posty.

7.3 MODERATOR - osoba odpowiadajca za utrzymanie porzdku na Forum. Oprcz posiadania uprawnie uczestnika Forum moe zamyka (blokowa) tematy, przenosi je do innych dziaw, dzieli wtki wielotematyczne, usuwa z Forum wtki i wybrane posty, usuwa z postw uytkownikw treci niezgodne z regulaminem, zwraca uwag uytkownikom nieprzestrzegajcym zasad obowizujcych na Forum, a w sytuacji braku poprawy - zgosi Administratorom, by zablokowa konkretnym uytkownikom dostp do Forum. Administracja Forum nie przyjmuje zgosze osb chtnych do zostania Moderatorami. Powoywanie, w razie potrzeby nowych Moderatorw, odbywa si wycznie przez Administracj Forum.

7.4 ADMINISTRATOR - osoba zarzdzajca Forum. Moe decydowa o wszystkim.

7.5 JUNIOR ADMIN - osoba z uprawnieniami Administratora.

7.6 NICK - pseudonim (nazwa) uytkownika.

7.7 RANGA - stopie wskazujcy na uprawnienia uytkownika, wywietlany pod nickiem. Wszyscy uytkownicy Forum maj rang "Uytkownik", wyrniajce si rangi ma Administracja Forum (rangi Administratorw, Moderatorw, Webmasterw i Redaktorw). Specjaln rang, niepowizan z adnymi dodatkowymi uprawnieniami (np. VIP, Sponsor, Przyjaciel) przydziela uznaniowo Administrator Forum.

7.8 AVATAR (emblemat) - obrazek wywietlany pod nickiem uytkownika. Wstawia si go w profilu, wybierajc z galerii lub wysyajc wasny obrazek, zgodny z wymaganiami technicznymi okrelonymi w profilu. Emblemat jest jednym z elementw uatwiajcych identyfikacj uytkownika Forum, dlatego warto wybra taki, ktry nie bdzie myli si z innymi avatarami. Nie wolno kopiowa avatarw uytkownikw Forum (nie dotyczy to avatarw dostpnych w galerii) - chyba e posiadacz danego avatara wyrazi na to zgod. Ze wzgldu na ograniczenia reklamowe w avatarach nie wolno umieszcza adnych adresw internetowych. Niedozwolone s napisy imitujce rangi forumowe.

7.9 PODPIS (sygnatura) - tekst wywietlany pod kad wiadomoci uytkownika, definiowany w profilu. Dopuszcza si krtki opis, np. swojej strony internetowej lub sentencji, jednak w rozsdnej dugoci i wielkoci, tak by nie odcigao to uwagi od treci postw. Do podpisu mona wstawia obrazki, jednak o ograniczonym rozmiarze w=400 x h=50 (max 10 KB). W podpisie mona umieci swoje dane kontaktowe do komunikatorw, adres e-mail, adres swojej strony internetowej, bloga itp. Podpis nie powinien by wizualnie mczcy dla innych uytkownikw Forum: maksymalna wielko czcionki to czcionka domylna, naley unika stosowania racych kolorw, a przy dugich kilkulinijkowych podpisach zdecydowa si na zmniejszenie czcionki. W podpisie nie naley stosowa znacznikw [quote] i [code] oraz nie naley pozdrawia innych uytkownikw Forum (do tego suy PW). Maksymalna dopuszczalna zawarto Podpisu to 3 linijki tekstu plus ewentualnie jeden obrazek.

7.10 PROFIL - zbir informacji uytkownika Forum.

7.11 TOPIK [ ang. Topic ] (wtek, temat) - oddzielna rozmowa w danym dziale, ktrej tytu jest wywietlany na licie.

7.12 POST - pojedyncza wypowied uczestnika w danym topiku.

7.13 PW (prywatna wiadomo) - wewntrzna korespondencja Forum. Korzystajc z ikony umieszczonej w kadym pocie dowolnego uytkownika Forum, mona wysa do niego prywatn wiadomo, niepublikowan na Forum.

7.14 BAN - zablokowanie danemu uytkownikowi dostpu do Forum. Banowani s uytkownicy, ktrzy nie przestrzegaj Regulaminu Forum i nie reaguj na upomnienia Administratorw i Moderatorw.

8. Postanowienia kocowe

8.1 Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegaj dowolnej interpretacji i bd rozpatrywane indywidualnie przez Administracj Forum.

8.2 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczce dziaania Forum naley kierowa bezporednio do Administratora.

9. Owiadczenie

9.1 Forum nie jest oficjalnym serwisem adnej ze spek Grupy PKP, ani spoza PKP.

9.2 Nie odpowiadamy za tre publikowanych prywatnych opinii uytkownikw Forum.

Administrator Forum

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn
Przejd na d
Zobacz profil autora Wylij prywatn wiadomo Odwied stron autora

Naczelnik Pe:Mczyzna
Administrator


Doczy: 10 Lis 2005
Skd: Polska

PostWysany: 21-12-2006, 17:00   Polityka prywatnoci Odpowiedz z cytatem

Informacje dotyczce kwestii prywatnoci i bezpieczestwa

INFO KOLEJ to forum dyskusyjne o rozbudowanej funkcjonalnoci. Aby j zapewni, przechowujemy na serwerze wiele rnego rodzaju informacji. Cz z nich dotyczy uytkownikw Forum. Wikszo z nich jest wykorzystywana tylko przez nich samych, jednak ich cz suy take do innych celw. Poniej znajdziesz szczegowe informacje na ten temat.

Logi serwera

Tak jak niemal wszystkie serwisy internetowe, przechowujemy informacje o wszystkich zaadowaniach stron w naszym serwisie. Informacje te obejmuj typ przegldarki internetowej (np. "Internet Explorer 6.0") i systemu operacyjnego (np. "Windows XP") internauty.

Dane te wykorzystywane s do celw technicznych (np. analizowania obcienia serwera w okrelonych godzinach) oraz marketingowych (np. sporzdzenie statystyki ogldalnoci). Administracja Forum nikomu nie udostpnia tych danych.

Baza danych

W bazie danych wykorzystywanej przez Forum przechowywanych jest wiele informacji niezbdnych do funkcjonowania poszczeglnych elementw Forum. Przede wszystkim s to wiadomoci (posty) wysane przez zarejestrowanych uytkownikw Forum.

Znajduj si w niej rwnie nastpujce informacje dotyczce zarejestrowanych uytkownikw:
- profil uytkownika, w tym jego adres e-mail;
- ustawienia wywietlania Forum;
- ledzone i przeczytane wtki;
- data i godzina rejestracji i ostatniego logowania na Forum;
- prywatne wiadomoci, ktre nie zostay skasowane.

Powysze informacje s generalnie wykorzystywane tylko przez tych uytkownikw, ktrych dotycz. Informacje dostpne s tylko dla Administratora Forum i nie s w aden sposb przetwarzane ani nikomu nie s udostpniane!

Wyjtek stanowi oglnodostpny profil kadego uytkownika, ktry moe zawiera informacje takie jak miejsce zamieszkania, data urodzenia, zawd i zainteresowania, numer Gadu-Gadu, itd. Uytkownicy Forum nie musz jednak podawa tych danych - decyzja o tym naley tylko i wycznie do uytkownika. Jeli uytkownik nie poda adnych danych, jego profil bdzie zawiera jedynie jego nick, pe, liczb wysanych wiadomoci oraz dat rejestracji.

Jeli podasz numer Gadu-Gadu, to osoba ogldajca twj profil moe sprawdzi czy jeste aktualnie "online" czy "offline". Dane znajdujce si w profilach dostpne s tylko dla zalogowanych uytkownikw Forum.

Uytkownicy obecni w tej chwili

Moliwe jest sprawdzenie kto z uytkownikw Forum aktualnie korzysta z serwisu i jak czynno wanie wykonuje - wystarczy po zalogowaniu si wej na stron "Kto jest na Forum". Jeli nie chcesz by widoczny na tej licie, zmie odpowiedni opcj w ustawieniach swojego Profilu - wwczas na "licie obecnoci" zobaczy Ciebie tylko Administrator Forum.

Cookies czyli ciasteczka

Tak zwane cookies s wykorzystywane przez Forum do celw logowania. Gdy si logujesz to twj login i haso zapisywane s w cookies na twoim komputerze. Dziki temu nie musisz ponownie podawa swojego loginu i hasa przy wysyaniu wiadomoci, zmianie ustawie i korzystaniu z innych funkcji serwisu. Po wylogowaniu si z Forum cookies jest usuwane.

Twj adres e-mail

Warunkiem niezbdnym do zarejestrowania si na Forum jest podanie swojego adresu e-mail, ktry suy do potwierdzenia rejestracji. Twojego adresu e-mail nie ujawniamy w oglnodostpnym profilu ani nie wykorzystujemy w aden inny sposb. Do kontaktu z zarejestrowanymi uytkownikami Forum su prywatne wiadomoci (PW).

Jeli chcesz, moesz otrzymywa e-mail'em informacje o tym, e kto odpowiedzia na twj post na Forum albo wysa Tobie prywatn wiadomo. Jeeli zapomnisz hasa, to moesz otrzyma je e-mail'em.

Swj adres e-mail w kadej chwili moesz zmieni na inny w ustawieniach Profilu.

Twoje zdjcie i dane personalne

Uytkownicy, ktrzy nie chc pozostawa anonimowi, mog opublikowa na Forum swoje zdjcie oraz dane personalne. Twoje zdjcie moe by avatarem, moesz je rwnie zamieci w oglnodostpnym albumie w kategorii "uytkownicy forum". Tekst podpisu moesz wykorzysta do umieszczenia swojego imienia i nazwiska.

Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki wynike z upubliczniania przez uytkownikw Forum swoich danych osobowych i kontaktowych, ani nie gromadzi i nie przetwarza tych danych.

Bezpieczestwo

Serwer internetowy, na ktrym przechowywana jest baza danych Forum zosta odpowiednio zabezpieczony przed prbami wamania przez naszego Providera (dostawca usugi internetowej). Nie moemy jednak zagwarantowa w 100%, e zabezpieczenia te nie zostan pokonane przez hakera. Jeli dojdzie do wamania na serwer, jego sprawcy grozi postpowanie cywilne i karne.

Uwaga: cookies z twoim loginem i hasem przechowywane jest na twoim komputerze. Jeli oprcz Ciebie mog korzysta z niego inne osoby, pamitaj o wylogowaniu si za kadym razem gdy zakoczysz wizyt na Forum. Wwczas cookies zostanie usunite i nikt nie bdzie mg si pod Ciebie podszy.

Administrator Forum

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Powrt do gry
Zobacz profil autora Wylij prywatn wiadomo Odwied stron autora
Wywietl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Moesz zacza pliki na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © phpBB Group. Copyright © 2005-2022 infokolej.pl