adowanie strony... prosz czeka!Jeli strona nie chce si zaadowa kliknij Tutaj
 
 
 
 
  FORUM@INFOKOLEJ.PL   INFOKOLEJ.PL   M.INFOKOLEJ.PL   FB.COM/INFOKOLEJ

FAQ
Problemy Logowania i Rejestracji
Dlaczego nie mog si zalogowa?
Dlaczego w ogle musz si rejestrowa?
Dlaczego wci jestem wylogowywany?
Jak mog zapobiec wywietlaniu mojej ksywki na licie obecnych uytkownikw?
Zgubiem moje haso!
Zarejestrowaem si ale nie mog si zalogowa!
Rejestrowaem si kiedy ale nie mog si ju logowa!

Preferencje i Ustawienia Uytkownikw
Jak mog zmieni swoje ustawienia?
Czasy nie s waciwe!
Zmieniem stref czasow ale czasy s nadal nieprawidowe!
Mojego jzyka nie ma na licie!
Jak mog wywietli obrazek pod moj ksywk?
Jak mog zmieni swoj rang?
Kiedy klikam odnonik email, forum wymaga logowania

Problemy z Pisaniem
Jak mog napisa temat na forum?
Jak mog zmieni lub usun post?
Jak mog doda podpis do mojego postu?
Jak mog utworzy ankiet?
Jak mog zmieni lub usun ankiet?
Dlaczego nie mam dostpu do forum?
Dlaczego nie mog gosowa w ankietach?

Formatowanie i Typy Tematw
Czym jest BBCode?
Czy mog uywa HTML?
Czym s Umieszki?
Czy mog dodawa Obrazki?
Czym s Ogoszenia?
Czym s Tematy Przyklejone?
Czym s Tematy Zablokowane?

Poziomy Uytkownikw i Grupy
Kim s Administratorzy?
Kim s Moderatorzy?
Czym s Grupy Uytkownikw?
Jak mog doczy do Grupy?
Jak mog zosta Moderatorem Grupy?

Prywatne Wiadomoci
Nie mog wysya prywatnych wiadomoci!
Wci dostaj niechciane prywatne wiadomoci!
Dostaem spam lub obraliwy email od kogo z tego forum!

Sprawy phpBB 2
Kto napisa ten skrypt?
Dlaczego funkcja X nie jest dostpna?
Z kim mam si skontaktowa w sprawach naduy i prawnych dotyczcych tego forum?

Attachments
How do I add an attachment?
How do I add an attachment after the initial posting?
How do I delete an attachment?
How do I update a file comment?
Why isn't my attachment visible in the post?
Why can't I add attachments?
I've got the necessary permissions, why can't I add attachments?
Why can't I delete attachments?
Why can't I view/download attachments?
Who do I contact about illegal or possibly illegal attachments?

 

Problemy Logowania i Rejestracji
Dlaczego nie mog si zalogowa?
A zarejestrowae si? Naprawd musisz si zarejestrowa aby mc si logowa. A moe zostae wyrzucony z forum (jeli tak si stao zobaczysz odpowiedni informacj)? W takim wypadku skontaktuj si z webmasterem lub administratorem forum aby pozna powd tego. Jeeli zarejestrowae si, nie zostae wyrzucony a i tak nie moesz si logowa sprawd ponownie swj login i haso. Zazwyczaj to wanie bdny login lub haso s problemem, ale jeli tak nie jest skontaktuj si z administratorem forum, gdy problem moe lee po stronie bdnej konfiguracji skryptu.
Powrt do gry
Dlaczego w ogle musz si rejestrowa?
By moe nie musisz, zaley to od administratora forum czy musisz si rejestrowa by mc si wypowiedzie. Jednake rejestracja da ci dostp do dodatkowych funkcji niedostpnych dla goci, takich jak wasny avatar, prywatne wiadomoci, wysyanie emaili, subskrypcja grup uytkownikw itd. Rejestracja zajmuje tylko chwil i naprawd zalecamy jej dokonanie.
Powrt do gry
Dlaczego wci jestem wylogowywany?
Jeeli nie zaznaczysz opcji Loguj mnie automatycznie podczas logowania na forum bdziesz zawsze wylogowywany po pewnym czasie. To zapobiega wykorzystaniu twojego konta przez kogokolwiek innego. Aby pozostawa zalogowanym zaznacz powysz opcj. Nie jest to zalecane, gdy korzystasz z publicznego komputera, np. w bibliotece, kawiarni internetowej czy na uczelni.
Powrt do gry
Jak mog zapobiec wywietlaniu mojej ksywki na licie obecnych uytkownikw?
W swoim profilu znajdziesz opcj Ukryj moj obecno na forum. Jeeli j wczysz bdziesz widoczny na licie tylko dla administratorw oraz dla siebie. Bdziesz liczony jako uytkownik ukryty.
Powrt do gry
Zgubiem moje haso!
Nie panikuj! Twoje haso co prawda nie moe zosta odzyskane, ale mona je wyczyci. Aby to zrobi przejd na stron logowania i kliknij Zapomniaem hasa, oraz postpuj zgodnie z podanymi instrukcjami a szybko wrcisz na forum
Powrt do gry
Zarejestrowaem si ale nie mog si zalogowa!
Na pocztek sprawd czy wpisujesz poprawny login i haso. Jeeli te s w porzdku to problemem moe by jedna z dwch rzeczy. Jeeli wczone s funkcje COPPA i klikne odnonik Mam mniej ni 13 lat podczas rejestracji musisz postpi zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Jeeli tak nie jest to moe twoje konto wymaga aktywacji? Niektre fora wymagaj aktywacji wszystkich nowych kont, albo przez samych uytkownikw, albo przez administratora, zanim mona si na nie logowa. Po rejestracji powiniene otrzyma wiadomo czy wymagana jest aktywacja. Jeeli otrzymae email postpuj zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, a jeli nie otrzymae email'a, to czy jeste pewien, e podae waciwy adres? Jednym z powodw wykorzystania aktywacji jest redukcja dostpu do forum osb nieporzdanych, ktre zechc je spamowa lub obraa uytkownikw. Jeeli jeste pewien, e podae waciwy email sprbuj skontaktowa si z administratorem forum.
Powrt do gry
Rejestrowaem si kiedy ale nie mog si ju logowa!
Najbardziej prawdopodobne powody takiego stanu to: wpisae niewaciwy login i haso (poszukaj email'a, ktry dostae po rejestracji) lub administrator usun twoje konto z jakiego powodu. By moe stao si tak, poniewa nic nie napisae? Czsto administratorzy usuwaj uytkownikw, ktrzy w ogle nic nie napisali aby zmniejszy rozmiar bazy danych. Sprbuj zarejestrowa si ponownie i bd aktywny w dyskusjach.
Powrt do gry

Preferencje i Ustawienia Uytkownikw
Jak mog zmieni swoje ustawienia?
Wszystkie twoje ustawienia (jeli jeste zarejestrowany) s przechowywane w bazie danych. Aby je zmieni kliknij w odnonik Profil (najczciej znajduje si na grze strony, chocia nie zawsze). To pozwoli ci zmieni wszystkie ustawienia.
Powrt do gry
Czasy nie s waciwe!
Podane czasy s prawie na pewno waciwe, ale by moe widzisz czasy ze strefy czasowej innej ni twoja. Jeeli tak jest, to powiniene zmieni ustawienia twojego profilu, wybierajc stref czasow odpowiedni dla twojego obszaru. Pamitaj, e zmiana strefy czasowej, jak wikszo ustawie, moe by dokonana jedynie przez uytkownikw zarejestrowanych. Jeli wic jeszcze si nie zarejestrowae, teraz jest dobry moment, eby to zrobi.
Powrt do gry
Zmieniem stref czasow ale czasy s nadal nieprawidowe!
Jeeli jeste pewien, e ustawienia twojej strefy czasowej s poprawne problemem moe by czas letni. Forum nie jest zaprojektowane do osbugi zmian midzy czasem zimowym i letnim, wic w okresie obowizywania czasu letniego podane czasy mog rni si o godzin od prawdziwych.
Powrt do gry
Mojego jzyka nie ma na licie!
Najbardziej prawdopodobne powody to albo poniewa administrator nie zainstalowa twojego jzyka albo program nie zosta jeszcze przetumaczony na twj jzyk. Sprbuj spyta si administratora forum, czy moe zainstalowa odpowiedni jzyk, a jeli tumaczenie nie istnieje moesz sam je zrobi. Wicej informacji znajdziesz na stronie Grupy phpBB (odnonik znajdziesz na dole strony).
Powrt do gry
Jak mog wywietli obrazek pod moj ksywk?
Pod twoj nazw uytkownika przy czytaniu postw mog by dwa obrazki. Pierwszy jest zwizany z twoj rang, zwykle ma form gwiazdek lub innych znaczkw pokazujcych jak duo napisae postw lub jaki masz na nich status. Pod nim moe znajdowa si wikszy obrazek nazywany Avatarem, ktry z reguy dla kadego jest inny. To od administratora zaley czy zechce udostpni funkcje Avatartw i w jaki sposb je udostpni. Jeeli nie moesz z nich korzysta, to taka jest decyzja administratora i do niego moesz kierowa pytania o jej powd (na pewno jest dobry!)
Powrt do gry
Jak mog zmieni swoj rang?
Przewanie nie moesz zmieni nazwy swojej rangi (pojawiaj si one pod nazw uytkownika przy przegldaniu tematu, oraz w twoim profilu, zalenie od szablonu). Wikszo for uywa rang aby zaznaczy liczb postw, ktre napisae, i aby wyrni konkretne osoby, np. moderatorzy czy administratorzy mog mie specjaln rang. Prosimy nie pisa specjalnie postw tylko po to, aby otrzyma wysz rang. W takim wypadku moderator lub administrator po prostu rcznie j zmniejszy.
Powrt do gry
Kiedy klikam odnonik email, forum wymaga logowania
Jedynie zarejestrowani uytkownicy mog wysya email przez wbudowany w forum system (jeeli admin go wczy). Jest tak aby zapobiec niewaciwemu wykorzystaniu adresw na forum przez anonimowych uytkownikw.
Powrt do gry

Problemy z Pisaniem
Jak mog napisa temat na forum?
To proste, kliknij w odpowiedni temat na jedym z for lub tematw. Moliwe, e bdziesz musia si zarejestrowa zanim bdziesz mg co napisa; twoje uprawnienia s wypisane na dole stron for i tematw (lista Moesz pisa nowe tematy, Moesz gosowa w ankietach, itp.)
Powrt do gry
Jak mog zmieni lub usun post?
Jeeli nie jeste administratorem lub moderatorem forum moesz jedynie zmienia lub usuwa wasne posty. Aby zmieni post (czasem jest to moliwe jedynie przez jaki czas po jego napisaniu) kliknij w przycisk zmie przy danym pocie. Jeeli kto ju na niego odpowiedzia po edycji pod postem pojawi si tekst drobnymi literami informujcy, ile razy dany post zmieniano. Nie zostanie on dodany jeli kto ju odpowiedzia na post, lub jeli zosta on zmieniony przez administratorw lub moderatorw (powinni oni powiadomi co zmienili i dlaczego). Pamitaj, e zwykli uytkownicy nie mog usun postu, na ktry kto ju odpowiedzia.
Powrt do gry
Jak mog doda podpis do mojego postu?
Aby doda podpis do wiadomoci musisz najpierw go stworzy w swoim profilu. Kiedy ju to zrobisz moesz zaznaczy pole Dodaj podpis przy formularzu wysyania postu, aby doda podpis. Moesz take domylnie dodawa podpis do wszystkich swoich postw zaznaczajc odpowiedni opcj w swoim profilu (przy czym kadorazowo piszc post moesz zadecydowa o nie dodawaniu do niego podpisu, przez odznaczenie pola w formularzu wysyania)
Powrt do gry
Jak mog utworzy ankiet?
Tworzenie ankiet jest proste, kiedy piszesz nowy temat (lub zmieniasz pierwszy post w temacie, jeli masz do tego uprawnienia) powiniene zobaczy formularz Dodaj Ankiet pod gwnym polem wiadomoci (jeeli nie widzisz go, to prawdopodobnie nie masz uprawnie do tworzenia ankiet). Musisz wpisa tytu ankiety i poda przynajmniej dwie opcje (kolejne opcje moesz dodawa przyciskiem Dodaj opcj). Moesz take wyznaczy limit czasowy dla ankiety, ustaw 0 dla niekoczcej si. Liczba moliwych do ustawienia opcji jest okrelana przez administratora.
Powrt do gry
Jak mog zmieni lub usun ankiet?
Podobnie jak z postami, ankiety mog by zmieniane jedynie przez ich twrcw, moderatorw lub administratorw. Aby zmieni ankiet musisz zmieni pierwszy post w danym temacie (z ktrym zawsze zwizana jest ankieta). Jeeli nikt jeszcze nie gosowa uytkownicy mog usun ankiet lub zmienia ktrkolwiek z opcji, jednake jeli zostay ju oddane gosy tylko moderatorzy i administratorzy mog ankiet zmieni lub usun. Jest to ustawione w ten sposb aby zapobiec faszowaniu ankiet przez zmian opcji w poowie gosowania.
Powrt do gry
Dlaczego nie mam dostpu do forum?
Nietre fora mog by przeznaczone dla konkretnych uytkownikw lub grup. Aby przeglda, czyta, pisa itp. moe by potrzebna specjalna autoryzacja. Dostpu do nich mog udzieli jedynie moderatorzy forum oraz administratorzy i z nimi powiniene si skontaktowa.
Powrt do gry
Dlaczego nie mog gosowa w ankietach?
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog gosowa w ankietach (aby zapobiec faszowaniu wynikw). Jeeli zarejestrowae si i nadal nie moesz gosowa, prawdopodobnie nie masz odpowiednich uprawnie.
Powrt do gry

Formatowanie i Typy Tematw
Czym jest BBCode?
BBCode jest specjaln implementacj HTML'a, a moliwo jego uywania jest uzaleniona od ustawie dokonanych przez administratora (moesz take wycza go dla kadego postu osobno w formularzu wysyania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki s zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje wiksz kontrol nad tym co i jak bdzie wywietlane. Wicej informacji o BBCode znajdziesz w przewodniku, do ktrego dostaniesz si ze strony wysyania postu.
Powrt do gry
Czy mog uywa HTML?
Zaley to od decyzji administratora, ktry ma pen kontrol nad moliwoci uywania HTML'a. Jeeli moesz go uywa, prawdopodobnie tylko niektre znaczniki bd dziaay. Jest to podyktowane wzgldami bezpieczestwa, aby zapobiec wstawianiu przez ludzi kodu, ktry zepsuje wygld strony czy sprawi inne kopoty. Jeeli HTML jest wczony, moesz wyczy go dla kadego postu wybierajc odpowiedni opcj w formularzu wysania postu.
Powrt do gry
Czym s Umieszki?
Umieszki, albo Ikony Emocji s maymi grafikami, ktre mog by uywane do wyraenia jakiego uczucia przez wstawienie krtkiego kodu, np. :) oznacza szczcie, :( oznacza smutek. Pena lista ikon jest dostpna z formularza wysyania postu. Sprbuj jednak nie naduywa tych ikon, poniewa mog spowodowa nieczytelno postu i moderator moe zdecydowa o usuniciu ich lub caego postu.
Powrt do gry
Czy mog dodawa Obrazki?
Jak najbardziej moesz wstawia obrazki do swoich postw. Jednake obecnie nie istnieje moliwo przesyania obrazkw bezporednio na forum. Musisz wic wstawia obrazki, ktre znajduj si na innym, oglnodostpnym serwerze, np. http://www.moj-serwer.pl/moj-obraz.gif. Nie moesz wstawia obrazkw znajdujcych si na twoim komputerze (chyba e jest on publicznie dostpnym serwerem) ani obrazkw przechowywanych na stronach wymagajcych autoryzacji, np. skrzynki pocztowe, strony chronione hasem itp. Aby wstawi obrazek uyj znacznika BBCode [img] lub odpowiedniego znacznika HTML (jeli jest to dozwolone).
Powrt do gry
Czym s Ogoszenia?
Ogoszenia czsto zawieraj istotne informacje i powiniene czyta je gdy tylko si pojawi. Ogoszenia pojawiaj si na grze kadej strony na forum, w ktrym zostay napisane. To czy moesz wysya ogoszenia zaley od tego, jakich wymaga to uprawnie dostpu, ustawianych przez administratora.
Powrt do gry
Czym s Tematy Przyklejone?
Tematy Przyklejone pojawiaj si pod ogoszeniami w przegldzie for i tylko na pierwszej jego stronie. Najczciej s dosy wane, wic w miar moliwoci powiniene je czyta. Podobnie jak z ogoszeniami, administrator decyduje jakie uprawnienia s konieczne do pisania tematw przyklejonych na kadym forum.
Powrt do gry
Czym s Tematy Zablokowane?
Zablokowane Tematy s ustawiane w ten sposb przez moderatora lub administratora. Nie moesz pisa w nich dalszych odpowiedzi oraz kada zawarta w nich ankieta jest automatycznie koczona. Powodw dla zamknicia tematu moe by bardzo wiele.
Powrt do gry

Poziomy Uytkownikw i Grupy
Kim s Administratorzy?
Administratorzy s ludmi, ktrym przydzielono najwyszy poziom kontroli nad caym forum. Mog oni kontrolowa wszystkie aspekty dziaania forum, wcznie z ustawianiem uprawnie dostpu, usuwaniem uytkownikw, tworzeniem grup, okrelaniem moderatorw itp. Maj take pene moliwoci moderacji na forach.
Powrt do gry
Kim s Moderatorzy?
Moderatorzy s osobami (albo grupami osb), ktrych zadaniem jest dogldanie forum od czasu do czasu. Maj moliwo zmieniania treci lub usuwania postw oraz blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematw w forum, ktre moderuj. Generalnie czuwaj aby ludzie nie schodzili z tematu w dyskusjach oraz nie publikowali nieodpowiednich materiaow.
Powrt do gry
Czym s Grupy Uytkownikw?
Grupy Uytkownikw s sposobem, w jaki administratorzy mog grupowa uytkownikw. Kady uytkownik moe nalee do wielu grup (co przewanie nie jest moliwe w innych forach) i kada grupa moe mie wasne prawa dostpu. Dziku temu administratorzy mog atwo ustawi wielu uytkownikw jako moderatorw lub da im dostp do prywatnego forum itp.
Powrt do gry
Jak mog doczy do Grupy?
Aby doczy do grupy uytkownikw kliknij w odnonik grup uytkownikw na grze strony (zalenie od szablonu), gdzie moesz przeglda wszystkie grupy. Nie wszystkie s dostpne dla kadego, niektre mog by zamknite a inne mog mie nawet ukryte czonkowstwo. Jeeli grupa jest otwarta moesz poprosi o czonkowstwo klikajc w odpowiedni przycisk. Twoja proba musi zosta zaakceptowana przez moderatora grupy, przy czym moe on spyta o powd twojej decyzji. Prosimy nie nagabywa moderatora w przypadku negatywnej decyzji, ma swoje powody.
Powrt do gry
Jak mog zosta Moderatorem Grupy?
Grupy uytkownikw s tworzone przez administratora forum i to on wyznacza moderatora. Jeeli jeste zainteresowany stworzeniem nowej grupy powiniene w pierwszej kolejnoci z nim si skontaktowa, na przykad przez prywatn wiadomo.
Powrt do gry

Prywatne Wiadomoci
Nie mog wysya prywatnych wiadomoci!
Mog by tego trzy powody; nie jeste zarejestrowany lub i/lub zalogowany, administrator wyczy prywatne wiadomoci dla caego forum lub wyczy moliwo ich wysyania dla ciebie. W ostatnim przypadku powiniene skontaktowa si z administratorem i spyta o powd jego decyzji.
Powrt do gry
Wci dostaj niechciane prywatne wiadomoci!
W przyszoci planowane jest dodanie listy ignorowanych uytkownikw dla systemu prywatnych wiadomoci. Obecnie jednak jeli dostajesz niechciane wiadomoci od kogo poinformuj o tym administratora, moe on wyczy moliwo wysyania wiadomoci dla danego uytkownika.
Powrt do gry
Dostaem spam lub obraliwy email od kogo z tego forum!
Przykro nam z tego powodu. System wysyania email'i tego forum zawiera funkcje umoliwiajce odnalezienie uytkownikw, ktrzy pisz takie listy. Przelij administratorowi forum pen kopi listu, ktry otrzymae. Wane jest by zawieraa wszystkie nagwki (w ktrych zawarte s informacje o nadawcy). Wtedy moe on odpowiednio zadziaa.
Powrt do gry

Sprawy phpBB 2
Kto napisa ten skrypt?
Ten program (w niezmodyfikowanej formie) zosta stworzony, opublikowany i jest wasnoci Grupy phpBB. Jest udostpniany na zasadach licencji GNU General Public Licence i moe by dowolnie dystrybuowany. Wicej szczegw pod odnonikiem.
Powrt do gry
Dlaczego funkcja X nie jest dostpna?
To oprogramowanie jest dzieem i wasnoci Grupy phpBB. Jeeli sdzisz, e jaka funkcja powinna zosta do niego dodana odwied stron phpbb.com i zobacz co w tej sprawie ma do powiedzenia Grupa phpBB. Prosimy nie pisa prb o nowe funkcje na forum z phpbb.com. Grupa wykorzystuje system SourceForge do zarzdzania tymi probami. Poszukaj na forum opinii Grupy phpBB na temat danej funkcji, jeli taka ju tam si znajduje, a w przeciwnym wypadku postpuj zgodnie z podan tam procedur zgaszania prob.
Powrt do gry
Z kim mam si skontaktowa w sprawach naduy i prawnych dotyczcych tego forum?
Powiniene skontaktowa si z administratorem forum. Jeeli nie moesz dowiedzie si kto nim jest sprbuj skontaktowa si z ktrym z moderatorw forum i jego spyta do kogo si zwrci. Jeeli nadal nie dostaniesz odpowiedzi skontaktuj si z wacicielem domeny (poszukaj go przez whois) lub, jeli strona jest na serwerze darmowych kont (republika.pl, wp.pl, hg.pl, phg.pl itp.) skontaktuj si z dziaem naduy firmy zarzdzajcej serwerem. Pamitaj, e Grupa phpBB nie ma adnej kontroli i nie moe by w aden sposb odpowiedzialna za to jak, gdzie i przez kogo uywane jest forum. Nie ma sensu kontaktowa si z Grup phpBB w sprawach prawnych nie zwizanych bezporednio ze stron phpbb.com lub oprogramowaniem phpBB. Jeli napiszesz do Grupy phpBB w sprawie wykorzystania skryptu przez osoby trzecie otrzymasz prawdopodobnie zwiz odpowied lub te nie otrzymasz jej wcale.
Powrt do gry

Attachments
How do I add an attachment?
You can add attachments when you post a new post. You should see a Add an Attachment form below the main posting box. When you click the Browse... button the standard Open dialogue window for your computer will open. Browse to the file you want to attach, select it and click OK, Open or doubleclick according to your liking and/or the correct procedure for your computer. If you choose to add a comment in the File Comment field this comment will be used as a link to the attached file. If you haven't added a comment the filename itself will be used to link to the attachment. If the board administrator has allowed it you will be able to upload multiple attachements by following the same procedure as described above until you reach the max allowed number of attachments for each post.

The board administrator sets an upper limit for filesize, defined file extensions and other things for attachments on the board. Be aware that it's your responsiblity that your attachments comply with the boards acceptance of use policy, and that they may be deleted without warning.

Please note that the boards owner, webmaster, administrator or moderators can not and will not take responsibility for any loss of data.
Powrt do gry
How do I add an attachment after the initial posting?
To add an attachment after the initial posting you'll need to edit your post and follow the description above. The new attachment will be added when you click Submit to add the edited post.
Powrt do gry
How do I delete an attachment?
To delete attachments you'll need to edit your post and click on the Delete Attachment next to the attachment you want to delete in the Posted Attachments box. The attachment will be deleted when you click Submit to add the edited post.
Powrt do gry
How do I update a file comment?
To update a file comment you'll need to edit your post, edit the text in the File Comment field and click on the Update Comment button next to the file comment you want to update in the Posted Attachments box. The file comment will be updated when you click Submit to add the edited post.
Powrt do gry
Why isn't my attachment visible in the post?
Most probably the file or Extension is no longer allowed on the forum, or a moderator or administrator has deleted it for being in conflict with the boards acceptance of use policy.
Powrt do gry
Why can't I add attachments?
On some forums adding attachments may be limited to certain users or groups. To add attachments you may need special authorisation, only the forum moderator and board admin can grant this access, you should contact them.
Powrt do gry
I've got the necessary permissions, why can't I add attachments?
The board administrator sets an upper limit for filesize, file extensions and other things for attachments on the board. A moderator or administrator may have altered your permissions, or discontinued attachments in the specific forum. You should get an explanation in the error message when trying to add an attachment, if not you might consider contacting the moderator or administrator.
Powrt do gry
Why can't I delete attachments?
On some forums deleting attachments may be limited to certain users or groups. To delete attachments you may need special authorisation, only the forum moderator and board admin can grant this access, you should contact them.
Powrt do gry
Why can't I view/download attachments?
On some viewing/downloading forums attachments may be limited to certain users or groups. To view/download attachments you may need special authorisation, only the forum moderator and board admin can grant this access, you should contact them.
Powrt do gry
Who do I contact about illegal or possibly illegal attachments?
You should contact the administrator of this board. If you cannot find who this is you should first contact one of the forum moderators and ask them who you should in turn contact. If you still get no response you should contact the owner of the domain (do a whois lookup) or, if this is running on a free service (e.g. yahoo, free.fr, f2s.com, etc.), the management or abuse department of that service. Please note that phpBB Group has absolutely no control and cannot in any way be held liable over how, where or by whom this board is used. It is absolutely pointless contacting phpBB Group in relation to any legal (cease and desist, liable, defamatory comment, etc.) matter not directly related to the phpbb.com website or the discrete software of phpBB itself. If you do email phpBB Group about any third party use of this software then you should expect a terse response or no response at all.
Powrt do gry


Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © phpBB Group. Copyright © 2005-2022 infokolej.pl